Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze welsite (https://nakichekoi.nl) zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarde van toepassing.
Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarde en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Nakiche Koi streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld, staat Nakiche Koi niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Nakiche koi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voorvloeit uit het gebruik van informatie en de website en evenmin voor het niet goped functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Nakiche Koi en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

Nakiche Koi garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Nakiche Koi te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Nakiche Koi heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Nakiche Koi aanvaard ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Nakiche Koi zijn beschermt door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niks uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Nakiche Koi daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Betaaltransactie

Deze website van Nakiche Koi is niet verantwoordelijk voor onveilige banktransacties, neem bij twijfel contact op met uw bank.